Hoe kan wetenschappelijke kennis de kwaliteit van je lessen verbeteren?

Er is niets zo praktisch als een goede theorie. Maar in de wereld van onderwijs is er nog wel sprake van een groot gat tussen wetenschap en praktijk van alledag. Maar gelukkig zijn er ook veel positieve voorbeelden! In deze podcast ga ik in gesprek met Gert Verbrugghen. Docent Engels op het Alfrink college in Deurne. Gert gebruikt heel bewust wetenschappelijke kennis om zijn lessen in te richten. Je zou dit ‘evidence informed werken‘ kunnen noemen. Zo werkt hij met een uitgekiend beloningssysteem om positief gedrag en inzet te waarderen. Iets dat de leerlingen erg waarderen. Maar er zijn meer interessante keuzes die Gert maakt. Bijvoorbeeld de nadruk op leerwerk in plaats van maakwerk. Hij ziet veel voordelen om de leerlingen uit te dagen om kennis te memoriseren (denk aan een gedicht). Om vervolgens de Engelse grammatica regels toe te lichten. Wat zijn aanpak ook bijzonder maakt is de synergie op schoolniveau tussen expliciete hoge verwachtingen (leerprestaties) en ruimte voor iedere leerling om in zijn eigen tempo te werken. Ook met toetsing maakt het schoolteam onderbouwde keuzes. Er zijn drie formele toetsmomenten met cijfer, bij extra toetsing worden er geen cijfers gegeven. Deze meetmomenten zijn primair bedoeld om te leren van fouten. Elke leerling (en de klas als geheel) krijgt gerichte feedback. Gert is ook sterk voorstander van structuur, regelmaat en orde in de klas. Zo oefent hij met alle leerlingen in het begin van het jaar hoe de klas binnen te komen en wanneer het tijd is om de tas in te pakken (dus niet 10 minuten voor tijd). Allemaal bedoeld om de lestijd zo optimaal mogelijk te benutten. Luister nu naar een bijzonder inspirerend en praktisch gesprek over de brug slaan tussen wetenschap en praktijk!

Francesco Tonucci: “Hablamos mucho de los niños, pero muy poco con los niños”

We praten veel over kinderen, maar heel weinig met kinderen

Francesco Tonucci

Ik zag een interessante feed langskomen op Twitter. Nu ben ik met Duolingo nog niet ver genoeg om het artikel te lezen en is Google Translate mijn vriend 🤗

Dit is het originele bericht : https://www.rtve.es/noticias/20200829/entrevista-pedagogo-investigador-italiano-francesco-tonucci/2041015.shtml

Dag in dag uit wordt er over kinderen gesproken, hoe ze in gevangenschap hebben geleefd, wat zijn de gevolgen die deze maanden zullen hebben voor hun leerproces of hoeveel ze nodig hebben om terug te keren naar de klas, maar waarom wordt er nooit naar antwoorden in hen gezocht? Dit is wat de Italiaanse leraar, pedagoog, onderzoeker en cartoonist, Francesco Tonucci, ook wel bekend als “Frato”, niet begrijpt.

Als hij een van de meest gerespecteerde stemmen in de onderwijswereld is, is dat mogelijk niet alleen vanwege zijn opleiding, maar ook en vooral omdat hij zijn hele leven heeft geluisterd naar wat kinderen te zeggen hebben over de beslissingen die op hen van invloed zijn. .

In deze tijd van onzekerheid en spanning over hoe de terugkeer naar school zich zal ontwikkelen in combinatie met Covid-19, komen talloze instellingen of onderwijsinstellingen uit landen als Argentinië, Peru of Colombia naar Tonucci (Fano, 1940) om erachter te komen wat hun voorstellen zijn. en neem nota van enkele ideeën die hij altijd verdedigde en die nu relevanter zijn dan ooit.

Onder hen, die rechtstreeks verband houden met “The City of Children”, een project dat de Italiaan in 1991 startte met het vaste doel om “het kind te plaatsen op de plek die wordt ingenomen door de werkende volwassene, die zich verplaatst. auto”.

VRAAG: Wat is er met de kinderen gebeurd tijdens deze pandemische maanden?

ANTWOORD: Het eerste is dat we veel over kinderen praten, maar heel weinig met kinderen. De enigen die uit alle debatten zijn, zijn zij. Het is indrukwekkend te betreuren dat 30 jaar geleden alle landen van de wereld in het Verdrag inzake de rechten van het kind hebben geratificeerd dat ze het recht hebben om zich uit te drukken telkens wanneer beslissingen worden genomen die op hen van invloed zijn en nu worden ze geraadpleegd in niets dat over hen wordt besproken . We bevinden ons in een situatie van illegaliteit. Het moet gezegd worden zoals het is.

We praten veel over kinderen, maar heel weinig met kinderen “

Toen de ramp begon, de pandemie, half maart, stuurden we een bericht naar de “Steden van jongens en meisjes” zodat de burgemeesters de kinderraden virtueel zouden bijeenroepen. Van daaruit en uit verschillende onderzoeken die we in verschillende landen hebben gepromoot, trekken we drie zeer duidelijke conclusies: dat de kinderen hun vrienden misten, dat ze een geweldige tijd hadden met hun ouders (als nooit tevoren in hun leven), en dat ze genoeg hadden van huiswerk en van virtuele klassen.

V: Kan de ervaring van opsluiting u negatief hebben beïnvloed?

A: Het is waar dat er altijd gecompliceerde situaties zijn, maar in de meeste gevallen die bij ons binnenkomen, zien we dat het een goede ervaring voor hen is geweest. Ik denk niet dat we bang hoeven te zijn voor hoe ze herstellen, omdat ik de opsluiting niet als een trauma beschouw, om een ​​nobele en een onedele reden.

Het nobele is dat ze het thuis bij hun ouders doorbrachten en het onedele is dat de kinderen al eerder waren opgesloten. Het is niet dat ze als gevolg van de pandemie leerden zichzelf op te sluiten, het is dat ze ook niet eerder de deur uit konden gaan omdat kinderen allang de openbare ruimte verloren hebben. Ze kunnen alleen uitgaan als ze worden vergezeld door hun ouders.

V: Nu zijn er ouders die zich zorgen maken over de leerkloof, over de tekortkomingen in hun leerproces … Begrijpt u deze angst?

A: Het is duidelijk dat wat de school op dit moment onderwees erg kwetsbaar is, het is erg zwak om te leren. Het probleem is dat het niet veel sterker was voordat (…) Er is een zeer hoog percentage kinderen dat zich verveelt op school, die niet wil gaan. En dit is niet vanwege het virus.

Maar zich afvragen wat ze hebben verloren, lijkt een belachelijke manier. Ik zou graag willen dat je wat tijd neemt om aan het nieuwe schooljaar te beginnen nadat je hebt geanalyseerd wat de kinderen hebben geleerd en wat ze hebben opgedaan.

V: Wat hebben ze geleerd?

A: Ze leerden te leven, te reageren op een spervuur ​​van gruwelijk nieuws dat elke dag in hun huis kwam, te leven met rouw of ziekte. Dit alles moet naar de school. Het kan niet zo zijn dat de school voor de ander zorgt. Kijk, de Italiaanse school nam als motto “De school stopt niet”. Dit is absurd. Als de wereld is gestopt, moet de school stoppen, want niet stoppen betekende niet alleen dat er een programma werd voortgezet en dat terwijl iedereen het op straat over een virus had, zelfs in de bètaklas ze het hadden over de fotosynthese.

Elisa, een 9-jarig meisje uit Lima, zei in een enquête dat ze voorheen niet kon begrijpen wat er gebeurde omdat ze op school zat.

We hebben een voorstel gedaan genaamd “Het huis als laboratorium.” We dachten dat als alles was gestopt en de wereld van kinderen beperkt was tot hun huis, het juiste was om ouders te vragen huishoudelijke activiteiten om te zetten in nieuwe taken, dat kinderen met hun ouders koken, kleren wassen of strijken . Of dat ze werd gevraagd foto’s te bekijken om hun persoonlijke geschiedenis te reconstrueren, dat ze een geheim dagboek hadden, dat ze als gezin een half uur per dag samen een roman lazen alsof het een theater was … En in veel landen is het ook gedaan.

In Argentinië belde de minister van Onderwijs me, ik sprak met hem via Skype en we hielden samen een openbare conferentie. Volgende week zullen we een notitieboekje presenteren dat het ministerie heeft voorbereid en dat op scholen wordt uitgedeeld. Dit idee is daar opgenomen en ik doe ook andere voorstellen om weer naar school te gaan.

V: Deze voorstellen hebben niets te maken met computers en tablets …

A: Het is dat de technologie totaal faalde. De kinderen vonden didactiek op afstand niet en het is duidelijk dat het gebruik van technologie om les te geven niet werkt, maar persoonlijke hulp is niet voldoende omdat de masterclass een zeer zwakke manier is om kennis over te dragen. Wat werkt, is de kennis die leerlingen ontwikkelen door te zoeken en te onderzoeken, niet door naar leraren te luisteren.

“Het gebruik van technologie om les te geven werkt niet “

Ik had graag gezien dat de school de platforms op zijn minst gebruikte als instrument om met de leerlingen in dialoog te gaan, hen te helpen begrijpen wat er in de wereld gebeurde en hun gevoelens te uiten.

Vraag: We horen ouders en politici voortdurend zeggen dat kinderen nu weer naar school moeten. Zoals je het ziet?

A: Kinderen hoeven niet naar school te gaan. Het is niet waar, en hiermee wil ik het belang van de school niet verminderen. Als kinderen de school hebben gemist, is dat omdat het vandaag de enige plek is waar ze vrienden kunnen ontmoeten, omdat ze de straat zijn kwijtgeraakt.

Een jongen uit Argentinië vertelde ons: “Ze hebben van school gehaald wat mij het meest interesseerde, vrienden en pauze, en wat we het minst leuk vonden, lessen en huiswerk, is bewaard gebleven.”

Als de school de moed heeft om te begrijpen wat er gebeurt, moet ze klaar zijn voor een radicale verandering die vandaag nodig is.

V: Wat is de afslag die onderwijscentra moeten nemen?

A: Kinderen kunnen niet allemaal in een klaslokaal blijven, voor een leraar, maar deel uitmaken van onafhankelijke groepen die voor zichzelf werken zoals vroeger. Naar dat beeld van een school, die altijd de goede school van de goede leraren was, is het heel gemakkelijk om vandaag terug te keren met de pandemie omdat de ene groep in de gang kan zijn en een andere groep in de klas, en zo de autonomie die er is is verloren.

Vraag: We horen ouders en politici voortdurend zeggen dat kinderen nu weer naar school moeten. Zoals je het ziet?

Artikel 29 van het Verdrag inzake de rechten van het kind zegt dat het doel van onderwijs de ontwikkeling is van de persoonlijkheid van kinderen, hun bekwaamheden, tot het uiterste van hun mogelijkheden. Dat is het doel dat het gezin en de school zouden moeten hebben met betrekking tot onderwijs en niet om de verwachte resultaten te behalen of kinderen te beoordelen op hun prestaties.

Maar dit alles dat we aan de orde zullen stellen, moet niet ver of hoger worden besloten, op het niveau van de ministeries. In elke school of in elke stad moet een tafel worden geopend, een tafel waarin vier hoofdrolspelers zich bevinden: de stad, de school, het gezin en de kinderen. Dat alle vier aanwezig zijn en alle beslissingen komen uit een gedeeld debat.

V: Kan de pandemie ons wakker schudden?

A: Elke keer dat er een sterk trauma is, worden we geconfronteerd met de mogelijkheid van veranderingen. We moeten denken dat er tot dusverre iets niet heeft gewerkt en ik zie dat dankzij de tragedie oude voorstellen binnenkomen, in mijn geval van meer dan 50 jaar geleden.

Tegenwoordig vragen scholen de stad om lege ruimtes om de studenten te verdelen, maar ik denk graag dat de stad volledige ruimtes kan bieden, dat je school buiten de klaslokalen kunt maken door een fabriek, een uitgeverij, een museum, een orkest te bezoeken. … nodigen de stad uit om zich met educatieve voorstellen aan scholen aan te bieden.

“Ik vind het leuk om te denken dat je school buiten de klas kunt doen “

Het virus biedt ons een correctere stad waar de behoeften van voetgangers meer worden gerespecteerd dan auto’s, zoals in Pontevedra bijvoorbeeld.

V: Welke specifieke voorstellen geeft u aan degenen die u raadplegen, welke maatregelen kunnen worden genomen om weer naar school te gaan?

A: Laat de kinderen zelfstandig bewegen. Het lijkt een tegenstrijdigheid, maar we stellen het al jaren voor. Als ze alleen op pad gaan, is het de helft van de mensen die verhuist (…). We stellen ook voor om de straten nabij de scholen tijdens de openingstijd af te sluiten voor verkeer, omdat de school op die manier kan profiteren van deze vrije ruimte om te rusten, gymnastiek te doen … Door haar ruimte uit te breiden, ontstaat ook een omgeving van stedelijk respect.

Een ander voorstel dat vooruit is gegaan en dat nu een sterker gevoel heeft, is dat alle ruimtes van de centra worden gebruikt om laboratoria en werkplaatsen te creëren en niet alleen klaslokalen. Je moet het klaslokaal opgeven en ruimtes creëren die ergens in gespecialiseerd zijn, in muziek, wetenschap, kunst, of je moet een tuin hebben als wetenschappelijk laboratorium of een keuken.

Je moet het klaslokaal opgeven en gespecialiseerde ruimtes creëren “

Het zouden groepen moeten zijn die van de ene plaats naar de andere gaan en niet acht uur op dezelfde plaats zitten, want dat zou nu, alleen vanwege de gezondheidsproblemen, niet moeten worden toegestaan. Ook zal een jongen die als danser werd geboren of een meisje dat mechanisch werd geboren, niets vinden dat suggereert dat ze die roeping hebben. Het zullen ezels zijn op school terwijl ze misschien potentiële genieën zijn in hun sector. De juiste school moet iedereen helpen zijn eigen school te vinden.

Vraag: Is er een bericht dat u aan ouders wilt doorgeven?

A: Ik zou je willen vertellen om met je kinderen te praten, om te proberen te begrijpen wat de kinderen in deze sluitingstijd hebben gewonnen, want iedereen heeft zeker veel verdiend en veel gegroeid. Een vijfjarig Argentijns meisje zei bijvoorbeeld dat ze tijdens de bevalling leerde alleen slapen. (…) Ouders moeten worden geadviseerd zich af te vragen wat ze van hun kinderen hebben geleerd, wat ze ontdekten dat ze voorheen niet wisten.

En dat ze, als dit allemaal voorbij is, ze meer autonomie geven, dat ze ze het huis alleen laten verlaten. Het zou geweldig zijn als het virus, dat een tragedie is geweest, dat aan kinderen zou geven.

Ga samen op zoek naar geluk

“Een leraar bracht ballonnen naar school en vroeg de kinderen om ze op te blazen en daarna hun naam erop te zetten. Ze gooiden de ballonnen de hal in terwijl de leraar ze husselde. Daarna gaf hij de kinderen vijf minuten om de ballon met hun naam erop te vinden. Ze renden rond en zochten uitzinnig. Maar toen de tijd op was, had niemand zijn eigen ballon gevonden.

Daarna moesten ze van de leraar dat de dichtsbijzijnde ballon oppakken en hem aan de persoon geven wiens naam erop stond. In minder dan twee minuten had iedereen zijn eigen ballon.

Tenslote zei de leraar, “Ballonnen zijn als geluk. Niemand vindt het als ze het enkel voor zichzelf zoeken. Maar als iedereen investeert in elkaars geluk, vinden ze hun eigen geluk het snelst.”

Tip: Waarom de meeste mensen deugen – 3 september – livestream!

Eind vorig jaar kreeg ik een hele mooie tip: koop het boek ‘De meeste mensen deugen’. Ik heb de luistervariant gekocht en het was echt een hele goeie tip! 🤗

En nu las ik dat er een livestream georganiseerd wordt op 3 september:

WAAROM DE MEESTE MENSEN DEUGEN – RUTGER BREGMAN
NA 15 THEATERS, RUIM 9000 MENSEN IN DE ZAAL, NU DE LIVESTREAM!

Dit is een avond over een radicaal idee.

Een idee waar machthebbers al eeuwen bang voor zijn. Waar religies en ideologieën zich tegen hebben gekeerd, media maar weinig over berichten en de geschiedenis één lange ontkenning van lijkt.

Het idee: de meeste mensen deugen. Dat toont Rutger Bregman aan in dit college, gebaseerd op zijn bekroonde gouden boek De Meeste Mensen Deugen. 

Met overdonderende bewijs en verrassendste verhalen uit de geschiedenis, psychologie, biologie en economie, laat Bregman zien dat mensen niet geneigd zijn tot het slechte, maar juist tot het goede.

Na deze avond weet je dat de wereld radicaal kan veranderen en kijk je voor altijd anders naar het nieuws, de politiek, en de wereld om je heen.

Ik heb mijn plekje gereserveerd! Kosten? 7,50 Euro. Kijk op:

https://www.haagschcollege.nl/college/rutgerbregmanlive

Terug naar school na de tweede ‘zomervakantie’

Een tijdje geleden las ik dit artikel in de Volkskrant: “Terug naar het klaslokaal: ‘Alsof we elkaar weer zien na de zomervakantie’. Interessante verhalen van leerkrachten en IB-ers die vooruitkijken.

Vervolgens stuitte ik daarna op een interessante reportage over een school in de Bijlmer die een paar weken draait: “Eerst lockdown en nu zomervakantie: ‘Het was een heel raar schooljaar’

Open Google en je zal lezen dat de eerste zomervakantie een enorme impact gehad heeft op veel kinderen. Ik denk dat we dat onderschat hebben. Denk maar eens aan de laatste weken voor de vakantie waar er ontzettend veel geschreven werd over de kansenongelijkheid. De sprongen voor- en achteruit die gemaakt zijn door kinderen. Vooral cognitief – en waar ik weinig kon vinden over de emotionele ontwikkeling. Er waren diverse berichten dat leerlingen ‘kwijt’ waren: scholen hadden geen idee waar kinderen waren en de inspectie waarschuwde voor de gevolgen van afstandsonderwijs . Om het op te vangen kwam er een bak subsidie om de kinderen erbij te trekken in de zomervakantie en voor de voorschoolse educatie (kinderopvang) kwam er 7 miljoen vrij voor Inhaal- en ondersteuningsprogramma VE – voor peuters met kans op een onderwijsachterstand.

Nog 2 nachtjes

“Nog 2 nachtjes slapen pap, dan mag ik weer naar school!”, mijn jongste kijkt er naar uit. Ik ook 😉 Het noorden heeft maar een relatief korte periode gehad dat de kinderen weer naar school mochten. Eerst deels en de laatste weken weer volledig. En toen was het ineens ‘weer’ vakantie. Het VO heeft helemaal geen fysieke les gegeven. Mijn zoon zit dus al vanaf 16 maart thuis, op 1 kennismakingsochtend na.

Na de eerste terugkeer naar de basisschool was het sociaal emotioneel een feestje. Heel veel scholen hadden daar veel aandacht voor. Er was veel aandacht voor gesprekken en spelen op het schoolplein.

En nu? Nu is het weer anders.

Dit keer is de start van het nieuwe schooljaar anders dan ooit. Stichting School & veiligheid heeft speciaal een stappenplan ontwikkeld. De site schrijft:

Een van de grootste uitdagingen bij het opnieuw naar school gaan, is het omgaan met verschillen. Verschillen in beleving, in wat leerlingen en personeel hebben meegemaakt, wel of geen verlieservaring, in veilige of onveilige thuissituatie, in leerachterstand, of gewoon in het wel of geen zin hebben weer naar school te gaan.

Vertrouw in deze uitzonderlijke situatie op de veerkracht van de leerlingen, hoe jong ze ook zijn.

Het zal anders zijn. Dat is een feit. School & Veiligheid geeft praktische tips voor scholen. Bekijk de site of download hier het stappenplan.

Het mooie is dat de site ook inspeelt op de rol van de ouders. Want juist die afstemming is de komende periode zo belangrijk. Ik hoop dat scholen deze kans pakken en zoveel mogelijk ouders kunnen bereiken.

Ik ben als mens redelijk nuchter. Kinderen zijn veerkrachtig en als er aandacht is voor de sociaal emotionele ontwikkeling en de afstemming er is met de ouders zal het inderdaad snel weer ‘normaal’ gaan. Maar… ik vind de coronaberichten verontrustend. Rotterdam en Amsterdam hebben als grote steden al grote problemen en daar moeten maatregelen genomen worden. Bij mij in het dorp vallen de toeristen over elkaar. In de Appie word ik regelmatig omver gelopen, de markten op de woensdagen zijn overvol en de terrassen puilen uit. Dat kan niet goed gaan. Ik laveer en ontwijk de drukte.

Maar – wat als er weer een piek komt? De houding van veel jongeren is verontrustend – jongeren die straks allemaal weer naar school gaan. En kinderen die elkaar weer zien na de vakantie in de klassen.

Want ik ben bang dat het funest wordt voor veel kinderen als er weer maatregelen genomen moeten worden. Maatregelen waardoor kinderen weer meer thuis ‘zitten’. En ouders zich weer in bochten moeten wringen om de kinderen op te vangen. Dat is voor niemand een gezonde situatie.

Nog 2 nachtjes voor mij

En ik? Ik breng mijn dochter op de fiets naar school maandag. Ik zet haar keurig af bij het hek, want school is verboden terrein voor ouders. De volgende dag breng ik mijn andere dochter op de fiets naar school. Haar eerste dag op het VO. Reuze spannend en ook nog eens reuze ver weg. Donderdagochtend zet ik mijn zoon op de trein. En dan? Dan sluit ik enerzijds een periode af. De coronaperiode, voor mijn gevoel sinds 16 maart. Maar ik heb de eerste weken mijn agenda ‘s middags leeg gelaten: om thuis te zijn als de kinderen thuis komen. Net als vroeger, toen mijn moeder dagelijks klaar zat met thee en een koekje.

We gaan het zien. Op naar het nieuwe normaal. Kinderen zijn veerkrachtig. Ik ook 😉

Innovatie – exponentiële groei

In mijn OICT opleiding kwam altijd het onderdeel ‘technologische ontwikkelingen’ aan bod. Ik vond (vind) het belangrijk dat mensen bewust worden van wat er is, maar ook wat men kan verwachten en of iets blijft of een hype is. Ik zal de onderwerpen kort beschrijven, later zal ik er in andere blogs wel dieper op in gaan, want het is reuze interessant.

De wet van Moore kwam sowieso aan bod. De wet van Moore stelt dat het aantal transistors in een geïntegreerde schakeling door de technologische vooruitgang elke twee jaar verdubbelt. Moore deed deze voorspelling in 1965. Al lijkt de wet tegenwoordig niet meer te werken omdat de technologische mogelijkheden zo zijn doorontwikkeld dat men de snelheid van ontwikkelen niet meer kan halen. Maar de rode draad is: de ontwikkelingen gaan harder dan wij kunnen bedenken.

Dat is gelijk gekoppeld aan de exponentiële groei. Wij mensen denken lineair en vinden het heel ingewikkeld om exponentieel te denken. Een mooi voorbeeld is de vraag: “hoe vaak moet je een papier vouwen tot je naar de maan bent?” Ik heb die vraag altijd gesteld en ik kreeg de mooiste antwoorden. Al moest ik er wel steeds weer bij zeggen dat ze niet moesten blijven hangen dat 7x de max is. Dit is trouwens een leuke video daarover:

https://www.zozitdat.nl/2018/04/04/hoe-vaak-kun-je-papier-dubbelvouwen-2/

De deelnemers kwamen er eigenlijk niet uit. Dit filmpje verhelderde het:

Dus de wet van Moore en exponentiële groei.

En het is niet zo dat iets ontwikkeld wordt en dat het klaar is. Ik zie mezelf nog rondlopen met een buzzer, in de tijd voor de mobiele telefoon. Ik had op een gegeven moment een GPS locator bij mijn spiegelreflex camera, zodat ik terug kon halen waar ik foto’s gemaakt had. Mijn Garmin GPS was onmisbaar om mijn routes op te nemen tijdens bergwandelingen, zodat ik de afstand, de route, de hoogte en vooral: de weg terug kon vinden.

Een paar kleine voorbeelden van ontwikkelde producten die samengevoegd zijn in nieuwe producten. Dus doorontwikkeld. Kijk naar de ontwikkeling van VR en AR. AR wordt de toekomst. Dat is zeker. Maar in welke vorm? Ik gebruikte lange tijd het filmpje van VENZ hagelslag uit 2010. Het bedrijf had een code op de hagelslag geplaatst. De voorloper van de QR code. Als je die scande met je laptop kwam je in een virtueel racespel! 10 jaar later en je waant je in de meest fantastische werelden. Games, musea, storytelling, educatief materiaal: pak je iPad of iPhone en je wordt erin gezogen. Het is zo doorontwikkeld dat je zelf werelden kan creëren. In januari maakte ik in Adobe een hoofdpersoon uit een methode digitaal voor een vriendin. Ze had het laten ontwikkelen. Ik stuurde haar een filmpje waarin ik het meisje virtueel op mijn keukentafel liet staan. Dat was echt gaaf om te zien, maar lastig te maken. En nu? Ga naar Fectar en binnen 5 minuten heb je het gerealiseerd.

Dus qua content ontwikkeling gaan de ontwikkelingen razendsnel, alleen zit je nog steeds met het apparaat in je handen. Hoe kijken wij over 20 jaar terug op deze periode? Apple Glasses komt eraan. Wie weet hebben wij over 20 jaar wel speciale lenzen waar AR in zit. En creëren we, in a blink of an Eye, onze eigen ideale wereld. Het zou mij niets verbazen. De komst van bijvoorbeeld 5G bieden ontwikkelingen alweer zoveel ruimte.

Als laatste kwam de theorie van Gartner aan bod: De hype cycle. Om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen, hoeveel tijd iets kost, het dal van desillusie.

Dat was vaak heel herkenbaar voor deelnemers. Neem de iPad. Hoge verwachtingen in een korte tijd. De iPad was snel bovenin de hype cycle. Maar daarna begon het tegen te vallen: er was beperkte content, inzetbaarheid, beheer was lastig, de prijzen waren hoog, het was lastig te organiseren in het huidige onderwijs. Dus de verwachtingen gingen naar beneden. Nu met de nieuwe ontwikkelingen door uitgeverijen, maar ook door bijvoorbeeld de komst van AR zal een iPad ingebed worden in het onderwijs. Als vast leermiddel (of beter: drager).

De hype cycle liet ook mooi zien hoe ontwikkelde producten samengevoegd werden in nieuwe producten doordat er nieuwe technologie ontwikkeld was.

Mijn boodschap was en is: denk in mogelijkheden – wat zou de volgende stap kunnen zijn?

Wat leuke voorbeelden trouwens die doorontwikkeld zijn en nu helemaal de normaalste zaak van de wereld zijn:

1988: De eerste zelfscan kassa en pick-up point worden gelanceerd in Tilburg

De beeldtelefoon – de mogelijkheden rond thuiswerken in 1986

En mobiel bellen: 1999 vs 2019

“Wat zou het mooi zijn als…. ” vul dat voor jezelf in, schrijf het op, bewaar het en open het over 5 jaar. Je eigen tijdscapsule. Wat is er van uitgekomen? 🙂