School vd toekomst

Type in Google ‘Klas van de toekomst’  of ‘school van de toekomst’ en je krijgt een waslijst aan resultaten.

Wat mij opvalt is dat de kreet ‘klas van de toekomst’ vaak geassocieerd wordt met het beeld van een schoolklas vol met innovatieve hardware: touchtables, tablets, stemsystemen en moderne software. En dit beeld moet dan steeds bijgesteld worden omdat de techniek niet stilstaat. Of er wordt gesproken over het gebouw en de inrichting. 

Veel minder hoor je mensen over het onderwijsinhoudelijke aspect. Uiteraard: de technologie en de inrichting zullen onlosmakelijk verbonden zijn met het onderwijs van de toekomst en moet er gepionierd (blijven) worden maar ik vind niet dat je een ‘klas of school van de toekomst’ bent als je geforceerd met allerlei nieuwe gadgets onderwijs gaat geven.

Ik denk dat je eerst moet nadenken hoe kinderen opgroeien over 10 jaar: welke samenleving hebben we dan? Dat moet het uitgangspunt zijn: vervolgens komt de koppeling naar het onderwijs, hoe leren ze, welke bronnen gebruiken ze en waar hebben ze behoefte aan. En dan komt de invulling: wat betekent dat didactisch, welke onderwijsleermiddelen passen daarbij en wat zou een ideale ruimte zijn.

Ik weet zeker dat zo’n toekomstvisie alleen nog maar op papier uitgewerkt kan worden. Al is het natuurlijk al wel geweldig om die toekomst met kleine bouwstenen die we al voor handen hebben vorm te geven!

 

 

 

“Kind beter af op grote school”

 

Dit bericht was de een van de uitkomsten uit het onderwijsverslag van de Inspectie van het Onderwijs. 

Ik kan daar enigszins wel inkomen: ik heb zelf ooit enkele maanden een groep 4,5,6 gedraaid met een frontaal jaarstof klassensysteem en dat was echt organiseren! (en overleven) Differentieer je ‘standaard’ op 3 niveaus, nu heb je al 3 leerjaren in 1 groep.

Toch ben ik er van overtuigd dat kleine scholen ook gewoon goed onderwijs kunnen geven (het sociaal emotionele aspect bij erg kleine scholen daargelaten).

Een mooi voorbeeld is deze school. Een kleine school met minder dan 50 leerlingen maar met zeer tevreden ouders en tevreden inspectie. Het ‘geheim’? Een duidelijke visie / missie wat zich als eerste vertaalt in het onderwijsprincipe wat men fier uitdraagt.  Daardoor krijgt elk kind de ruimte en uitdaging om zich maximaal te ontplooien, in een veilige omgeving. Uiteraard heb je ook een enthousiaste ploeg professionals nodig, wat de onderwijsinspectie gelukkig ook onderschrijft. Uiteraard zijn, naast een gedreven directeur, ouders ook belangrijke stakeholders. Ik geloof dat de hoge betrokkenheid vooral komt door het enthousiasme en het ondernemende wat de school uitstraalt. Het team weet waar het voor staat en wat het wil met de kinderen!

Een prachtig voorbeeld van een kleine bloeiende kenniseconomie. Dat wil je toch niet sluiten? Nu zal een ander onderwijssysteem niet voor elke kleine school de oplossing zijn, maar ik geloof dat de kwaliteit sowieso valt of staat met een duidelijke visie en missie.

Onderwijs is ondernemen: een goede ondernemer heeft ook een visie, wil het maximale uit zijn onderneming halen en zal kansen zien, grijpen, sturen en zorgen (met zijn personeel) dat zijn klanten centraal staan. Zo zal een kleine ondernemer zijn strategie anders moeten insteken dan een grote ondernemer. En kom je op een gegeven moment op het punt dat je niet genoeg personeel meer hebt om de kwaliteit te garanderen…..