De scholen zijn weer begonnen! #school 3.0?

Maandag heb ook ik de kinderen weer keurig afgeleverd in de school, mede-ouders weer begroet in de lange gang en ondertussen de kinderen, die toch zenuwachtig zijn voor hun nieuwe toekomst, begeleidt naar de lokalen.

De bel gaat en de deuren gaan dicht. De school is weer begonnen. De plannen zijn al gemaakt, de vergaderdata zijn genoteerd, de studiedagen ingepland en de onderwijsdoelen staan scherp op het netvlies.

Als ik door de school naar de deur loop valt het me op dat er nieuwe pc’s staan, en dat er ook weer een digibord bij is geplaatst. Dan word ik nieuwsgierig (noem het beroepsdeformatie).  Wat is de reden van vervanging? Is alles weer keurig 1 op 1 vervangen? Waarom de keus voor dat digibord, en op die plek? Heeft het te maken met een onderwijsinhoudelijk gesteld doel? Of omdat het bestuur gewoon de vervanging geregeld heeft? Wie gaat ermee werken? En waarom horen of zien wij dit niet als ouder?

Direct komt bij mij de treffende one-liner van John Moravec boven:

Schools should not use new technologies to teach the same old crap. Schools 3.0 will need to rebuild themselves not on software, not on hardware, but on mindware.”

Want ik mis als ouder eigenlijk die facebookpagina met vakantienieuws vanuit de groepen, het twitteraccount dat maandag de kinderen van groep 3 voor het eerst gymspullen mee moeten nemen, de actuele oudpapierkalender waarop ik ook kan zien wanneer ik mee moet rijden..

En stiekem.. ook de webcam om even te zien hoe m’n kinderen het doen die eerste dag 😉

Niets mis met nieuwe hardware! Maar het wordt tijd dat het onderwijs zich op gaat maken voor de huidige samenleving. Als school ben je in feite immers een bedrijf, een eigen onderneming! Maak een ondernemersplan en breng alle stakeholders in kaart, niet alleen de kinderen! ook je tweede belangrijke groep: de ouders! Samen die kar trekken, samen zorgen voor een nog beter onderwijs! Tijd voor het schoolvoorbeeld. 

De vakantie

Bron foto http://www.vanwuijckhuisepolder.nl/

6 weken zomervakantie…

Het duurt volgens geleerden ‘te lang’.  Plasterk heeft ooit durven opperen om het in te korten naar naar vier weken.  Het onderwerp is zelfs nu nog actueel, zoals hier en hier en ook bij ouders en nog meer ouders.

Wat is dat toch? waarom houdt men toch zo strikt vast aan die 6 weken zomervakantie? Uit onderzoek blijkt dat het ten koste gaat van de ‘zwakkere’ leerlingen, de werkgevers verliezen efficiënte werktijd door de vakantiespreiding en een (bepaald percentage) kinderen en ouders tellen de dagen af.  En waarom? Om een oude traditie in ere te houden? Ik weet het, het is vloeken in de kerk, maar waarom die zomervakantie niet inperken tot 4 weken? De andere twee weken kan je eenvoudig ‘wegstoppen’ over het jaar. Ga gewoon uit van het gemiddelde van 940 lesuren per jaar.

Wellicht zou de overheid een handje kunnen ‘helpen’? wat nou als deze zegt: “er zijn 9 a 10 nationale ‘vakantieweken’; zomer, herfst, Kerst, en voorjaar (rond maart). Daarnaast zijn er nog enkele officiële feestdagen en de rest wordt per provincie geregeld, of interbestuurlijk (samenwerkende PO/VO besturen in de regio), zolang je maar aan de wettelijk gestelde onderwijsuren komt. Je bent af van die lange zomer, en komt volgens mij tot een goede regionale spreiding. Toch?

Ik wist het wel..